Nieuws – Huisartsen Koggeschip – Colmschate
Header afbeelding
Huisartsen Koggeschip
Koggeschip 222 7429BG
Colmschate

Nieuws

Vacature: wij zoeken een doktersassistente voor 3 a 4 dagen in de week!!

 

Wil je jouw droom van doktersassistente in een fijne huisartsenpraktijk waarmaken? Maak dan kennis met het betrokken en mensgerichte team van huisartsen Koggeschip! Wij zoeken een enthousiaste en empathische assistente om ons team te versterken.

Wie zijn wij?
Huisartsenpraktijk Koggeschip ligt in de Deventer wijk Colmschate. We hebben een team van artsen en waarnemers, praktijkondersteuners doktersassistentes en een praktijkmanager. Het assistente-team bestaat uit zes dames die met veel plezier samenwerken aan goede patiëntenzorg. Onze assistentes hebben gevarieerde werkzaamheden waarin telefoon, balie, overleggen en spreekuren zich afwisselen. Daarnaast hebben de assistentes ook ieder eigen taken, zoals inkoop, voorraadbeheer, ouderenvisites, declaraties etc.


Wie zoeken wij?

Vanwege zwangerschapsverlof zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe assistente voor ons team die minimaal een jaar bij ons kan komen werken voor ongeveer drie dagen in de week.

Je past goed in ons team als:

 • Je goed kunt luisteren en patiëntgericht denken
 • Je gemotiveerd, flexibel en oplossingsgericht bent
 • Je houdt van samenwerken
 • Je betrokken bent en beschikt over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel
 • Je over goede communicatieve vaardigheden beschikt

Wil je bij ons werken?
Vind je het leuk om bij ons te komen werken? Stuur dan een korte motivatiebrief en je CV. Schroom niet om te bellen of mailen als je extra informatie nodig hebt.

Sollicitaties of vragen kun je richten aan Roelanda Jonker via huisartsenkoggeschip@hcdo.nl

 

Video opnames tijdens spreekuur Huisarts in Opleiding

Onze huisarts in opleiding dokter Blankespoor maakt iedere vrijdagochtend tussen 8.15 en 9.15 uur opnames van het spreekuur. De gefilmde gesprekken laat ze zien aan haar begeleiders. Deze begeleiders zijn dokter Jonker en docenten op de universiteit. De begeleiders kijken hoe dokter Blankespoor met u praat en geven haar hierop feedback. Alleen de begeleiders mogen de opnames bekijken. Na het gesprek met de begeleiders worden de opnames vernietigd. Tijdens het spreekuur zal dokter Blankespoor u om toestemming vragen om te filmen. U kunt het aangeven indien u niet wilt dat er gefilmd wordt. Dit zal dan niet gebeuren.

Dokter Fenneke Blankespoor

Meer informatie kunt u vinden op:  www.huisartsopleiding.nl

 

Griep en pneumokokkenvaccinaties

Op donderdag 20 oktober en dinsdag 25 oktober kunt u tussen 16.00 en 19.00 uur met uw uitnodigingsbrief bij ons uw griep – en/of  pneumokokkenvaccinatie halen. In verband met deze vaccinaties is de praktijk deze dagen vanaf 16 uur gesloten voor alle andere zaken behalve de prikken.

 

Geen coronavaccinaties bij huisartsen Koggeschip

Afgelopen juli was er een landelijke huisartsenstaking. Ook huisartsen Koggeschip deden mee aan deze staking om aandacht te vragen voor de overbelaste situatie in huisartsenpraktijken. Eén van de zaken die bijdragen aan de overbelasting is dat huisartsen taken die bij andere instanties horen op hun bordje geschoven krijgen. Aan huisartsen wordt nu gevraagd medewerking te verlenen aan het selecteren, oproepen en thuisprikken van kwetsbare patiënten onder de 60 jaar. Huisartsen Koggeschip werken niet mee aan deze oproep. Deze patiënten kunnen hun coronavaccinatie net als ieder ander bij de GGD halen. Hiervoor ontvangen zij van de GGD een oproep. Patiënten die niet in staat zijn naar een GGD locatie te reizen voor een coronavaccinatie kunnen hierover met ons contact opnemen. Wij zullen in dat geval een aanvraag voor thuisprikken door de GGD doen.

 

Heupoperatie voor dokter Jonker

Vanwege een heupoperatie is dokter Jonker vanaf 13 september tot eind van het jaar uit de roulatie. Zij wordt vervangen door dokter Matui en dokter Sijbesma.

 

 

 

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:

 • meer tijd hebben voor onze patiënten
 • minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten
 • betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken
 • dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdag 1 juli gaan veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Ons team voert actie op de Brink in Deventer. Daarom is onze praktijk die dag gesloten. We zijn die dag alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.”

 

 

 

MONDKAPJE BIJ CORONA-GERELATEERDE KLACHTEN

Vanwege de oplopende corona-cijfers vragen wij u bij ons in de praktijk een mondkapje te dragen bij corona-gerelateerde klachten als verkoudheidsklachten en hoesten. Dank voor uw medewerking!

 

GRAAG TOESTEMMING GEVEN VOOR INZAGE IN UW DZ DOSSIER

Als huisartsen maken wij dagelijks gebruik van het Zorgverlenersportaal van het Deventer Ziekenhuis.  Via het Zorgverlenersportaal kunnen we bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek voor u aanvragen of een röntgenfoto.  We kunnen ook bekijken welke onderzoeken door uw specialist zijn aangevraagd, zodat we geen onderzoek dubbel doen.

Natuurlijk hebben we alleen toegang tot uw medische gegevens als dat nodig is voor uw behandeling. Deze toegang is voor ons belangrijk, omdat we u daardoor beter en efficiënter kunnen behandelen.  Ook ’s avonds, in het weekend en in noodsituaties.

De Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis heeft besloten per 1 juni 2022 de toegang tot het zorgverlenersportaal te sluiten voor huisartsenpraktijken als er geen toestemming van de patiënt is verkregen. Wij kunnen dan dus patiëntengegevens alleen nog inzien als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Ook aangevraagde lab-uitslagen kunnen wij niet meer inzien als u hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

Wij vragen u dan ook dringend uw toestemming vast te leggen via mijndz.nl.

Meer informatie vindt u op dz.nl/toestemming.

 

KWALITEITSKEURMERK!

We zijn trots dat uit praktijkaccreditering is gebleken dat onze praktijk voldoet aan alle kwaliteitsnormen! Met dit kwaliteitskeurmerk bieden we u als onze patiënten een tastbaar bewijs dat wij verantwoorde reguliere huisartsenzorg leveren.

 

PATRICIA MATUI NIEUWE HUISARTS OP PRAKTIJK KOGGESCHIP

We zijn blij met Patricia Matui als nieuwe huisarts in ons team! Patricia is op dinsdag en vrijdag aanwezig.

 

PER 1 FEBRUARI: VROEGE OCHTEND EN AVONDSPREEKUREN

Vanaf februari 2022 introduceert huisartsenpraktijk Koggeschip een dagelijkse vroeg ochtendspreekuur.  U kunt een afspraak maken voor een spreekuur vanaf 7 uur in de ochtend. Daarnaast kunt u iedere maandag een afspraak maken voor het avondspreekuur, dat tot 20.00 uur gehouden wordt.

 

LANDELIJKE COVID-INFORMATIE TELEFOON

Heeft u specifieke medische vragen over een COVID-vaccinatie? Bijvoorbeeld vanwege bijzondere medische omstandigheden? Belt u dan met de landelijke telefonische COVID- informatielijn: 088 – 755 57 77. Hier kunt u uw medisch-inhoudelijke vragen stellen aan medische professionals die volledig op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 

EXTRA MOGELIJKHEID GRIEPPRIK

Dit jaar hebben veel meer mensen dan wij gewend waren de griepprik gehaald. Hierdoor waren er onvoldoende vaccins op voorraad. 22 november komen nieuwe vaccins binnen. Iedereen die nog een griepprik wil kan hierover met de assistente contact opnemen.

 

HEEFT U AL TOESTEMMING GEGEVEN VOOR INZAGE  DOSSIER DZ?

Als huisarts maken wij dagelijks gebruik van het Zorgverlenersportaal van het Deventer Ziekenhuis. In dit portaal kunnen wij uw medische dossier inzien en kunnen wij ook bloed- en radiologieonderzoek aanvragen. Als gevolg van de Privacywet dient u toestemming te geven voor dit gebruik van het Zorgverlenersportaal door onze huisartsenpraktijk. Indien u deze toestemming niet geeft, is het voor ons dus niet meer mogelijk om digitaal bijvoorbeeld bloed- of labonderzoek aan te vragen.

Het is gelukkig eenvoudig om deze toestemming aan ons te geven. Ga hiervoor naar www.dz.nl/mijndz en volg deze stappen:

 • Log in met uw DIGID
 • Klik bij ‘Nog niet geregistreerde toestemmingen’ op de omschrijving  ‘toestemming geven om de huisarts en apotheker inzage te geven in uw medische en/of medicatiegegevens

 

Online inzage in medisch dossier

Sinds 1 juli 2020 heeft iedereen recht op online inzage in zijn of haar medisch dossier. Dit is mogelijk via MijnGezondheid.net. U kunt inzicht krijgen in bijvoorbeeld de onderstaande punten:

 • laboratoriumuitslagen
 • verslaglegging
 • overzicht medicatie
 • overgevoeligheden en bijzonderheden
 • documenten (zoals verwijsbrieven)

Kijk voor meer informatie op onze pagina Mijngezondheid.net of op https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/

 

Wijziging in uw gegevens

Mochten er wijzigingen in uw gegevens zijn bijvoorbeeld een ander adres of telefoonnummer, wilt u dit dan doorgeven aan de assistente of via ons e-mail adres huisartsenkoggeschip@hcdo.nl  Ook kunt u uw gegevens wijzigen in MijnGezondheid.net

 

NHG-praktijkaccreditering

Praktijkaccreditatie is een keurmerk van het NHG, het Nederlands Huisartsen Genootschap. De praktijk wordt beoordeeld op een zeer groot aantal kwaliteitspunten op het gebied van medisch handelen, praktijkvoering, organisatie en vernieuwing. Hiervoor zijn ook de patientenenquetes gebruikt. Hieruit worden verbeterplannen gemaakt, die dan weer getoetst worden door de NHG-commissie.

Praktijk Jonker is al sinds 2011 geaccrediteerd. Sinds januari 2015 is praktijk Tuynman ook geaccrediteerd. In 2021 is de accreditatie voor de praktijken Jonker en Tuynman vernieuwd.