Nieuws – Huisartsen Koggeschip – Colmschate
Header afbeelding
Huisartsen Koggeschip
Koggeschip 222 7429 BG
Colmschate

Nieuws

EXTRA MOGELIJKHEID GRIEPPRIK

Dit jaar hebben veel meer mensen dan wij gewend waren de griepprik gehaald. Hierdoor waren er onvoldoende vaccins op voorraad. 22 november komen nieuwe vaccins binnen. Iedereen die nog een griepprik wil kan hierover met de assistente contact opnemen.

 

GRIEPPRIK 2021

Wij zijn al weer druk bezig met het plannen van de griepvaccinaties en pneumokokken vaccinatie. Deze worden dit jaar op 25 oktober gegeven. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt krijgt half oktober een uitnodiging in de brievenbus. Indien u geen uitnodiging ontvangt en u denkt wel in aanmerking te komen dan kunt u vanaf half oktober contact opnemen met de assistente.

 

Vanuit de overheid is het advies gekomen om de griepvaccinatie ook te geven aan mensen met ernstig overgewicht en vrouwen die zwanger zijn (vanaf de 22ste week). Wilt u deze vaccinatie hebben dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de assistente. Zij gaat u dan op een lijst plaatsen voor vaccinatie. U krijgt dan later bericht wanneer u gevaccineerd kunt worden.

 

HEEFT U AL TOESTEMMING GEGEVEN VOOR INZAGE  DOSSIER DZ?

Als huisarts maken wij dagelijks gebruik van het Zorgverlenersportaal van het Deventer Ziekenhuis. In dit portaal kunnen wij uw medische dossier inzien en kunnen wij ook bloed- en radiologieonderzoek aanvragen. Als gevolg van de Privacywet dient u toestemming te geven voor dit gebruik van het Zorgverlenersportaal door onze huisartsenpraktijk. Indien u deze toestemming niet geeft, is het voor ons dus niet meer mogelijk om digitaal bijvoorbeeld bloed- of labonderzoek aan te vragen.

Het is gelukkig eenvoudig om deze toestemming aan ons te geven. Ga hiervoor naar www.dz.nl/mijndz en volg deze stappen:

  • Log in met uw DIGID
  • Klik op deze balk:
  • Klik bij ‘Nog niet geregistreerde toestemmingen’ op de omschrijving  ‘toestemming geven om de huisarts en apotheker inzage te geven in uw medische en/of medicatiegegevens

 

Online inzage in medisch dossier

Sinds 1 juli 2020 heeft iedereen recht op online inzage in zijn of haar medisch dossier. Dit is mogelijk via MijnGezondheid.net. U kunt inzicht krijgen in bijvoorbeeld de onderstaande punten:

  • laboratoriumuitslagen
  • verslaglegging
  • overzicht medicatie
  • overgevoeligheden en bijzonderheden
  • documenten (zoals verwijsbrieven)

Kijk voor meer informatie op onze pagina Mijngezondheid.net of op https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/

 

Wijziging in uw gegevens

Mochten er wijzigingen in uw gegevens zijn bijvoorbeeld een ander adres of telefoonnummer, wilt u dit dan doorgeven aan de assistente of via ons e-mail adres huisartsenkoggeschip@hcdo.nl  Ook kunt u uw gegevens wijzigen in MijnGezondheid.net

 

NHG-praktijkaccreditering

Praktijkaccreditatie is een keurmerk van het NHG, het Nederlands Huisartsen Genootschap. De praktijk wordt beoordeeld op een zeer groot aantal kwaliteitspunten op het gebied van medisch handelen, praktijkvoering, organisatie en vernieuwing. Hiervoor zijn ook de patientenenquetes gebruikt. Hieruit worden verbeterplannen gemaakt, die dan weer getoetst worden door de NHG-commissie.

Praktijk Jonker is al sinds 2011 geaccrediteerd. Sinds januari 2015 is praktijk Tuynman ook geaccrediteerd en werd de accreditatie voor praktijk Jonker vernieuwd.