Nieuws – Huisartsen Koggeschip – Colmschate
Header afbeelding
Huisartsen Koggeschip
Koggeschip 222 7429BG
Colmschate

Nieuws

Huisarts Tuynman

Dokter Tuynman wordt binnenkort 65 jaar en is al enige tijd op zoek naar een opvolger voor zijn praktijk.

Deze opvolger is nog niet gevonden, maar per 1 januari 2024 heeft huisarts Jan Willem Donkerbroek alle spreekuren van dokter Tuynman overgenomen. Dokter Donkerbroek heeft ruime ervaring en dokter Tuynman heeft het volste vertrouwen dat u zich als patiënt bij hem thuis zult voelen.

De rest van het team op het Koggeschip blijft hetzelfde.

Dokter Tuynman blijft bij de praktijk betrokken, maar meer op de achtergrond. Indien nodig zal hij invallen voor spreekuren.

 

Huisarts in opleiding per 1 december 2023

Aan de patiënten van huisartsenpraktijk Jonker

Eelco Wind is in opleiding tot huisarts (HAIO) en vanaf 1 december 2023 begint hij aan het laatste jaar van zijn opleiding in de praktijk van dokter Jonker. Tijdens deze periode zal hij zelfstandig patiënten zien, onder begeleiding van dokter Jonker.

 

Vaste waarneming huisartsenpraktijk Tuynman per 1 januari 2024

Huisarts Jan Willem Donkerbroek zal per januari  3 dagen in de week aanwezig zijn op het Koggeschip. Hij gaat de patiënten van dokter Tuynman zien. Hij zal aanwezig zijn op maandag, woensdag en donderdag.

 

Eigen bijdrage patiënten bij bloedonderzoek

Patiënten betalen alleen het verplichte (en het eventueel het vrijwillige) eigen risico.  Zonder verwijzing van een arts ontvang u vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor bloedonderzoek. Een preventief bloedonderzoek moet door de patiënt zelf betaald worden.

 

Eigen bijdrage patiënten bij het doen van kweekonderzoek

Bij sommige kweekonderzoeken zijn bepaalde uitkomsten aanleiding om de kweek verder te onderzoeken. Dit wordt wel doortesten genoemd. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er bacteriën zijn gevonden in het kweekmateriaal en wij moeten vaststellen welke dat zijn om uw behandeling te kunnen bepalen.
Welke testen uiteindelijk worden gebruikt, is afhankelijk van de uitkomsten van de eerste test. Daarom is vooraf niet altijd precies vast te stellen wat uiteindelijk het onderzoek gaat kosten.

 

GRAAG TOESTEMMING GEVEN VOOR INZAGE IN UW DZ DOSSIER

Als huisartsen maken wij dagelijks gebruik van het Zorgverlenersportaal van het Deventer Ziekenhuis.  Via het Zorgverlenersportaal kunnen we bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek voor u aanvragen of een röntgenfoto.  We kunnen ook bekijken welke onderzoeken door uw specialist zijn aangevraagd, zodat we geen onderzoek dubbel doen.

Natuurlijk hebben we alleen toegang tot uw medische gegevens als dat nodig is voor uw behandeling. Deze toegang is voor ons belangrijk, omdat we u daardoor beter en efficiënter kunnen behandelen.  Ook ’s avonds, in het weekend en in noodsituaties.

De Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis heeft besloten per 1 juni 2022 de toegang tot het zorgverlenersportaal te sluiten voor huisartsenpraktijken als er geen toestemming van de patiënt is verkregen. Wij kunnen dan dus patiëntengegevens alleen nog inzien als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Ook aangevraagde lab-uitslagen kunnen wij niet meer inzien als u hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

 

Wij vragen u dan ook dringend uw toestemming vast te leggen via mijndz.nl.

Meer informatie vindt u op dz.nl/toestemming.

 

KWALITEITSKEURMERK!

We zijn trots dat uit praktijkaccreditering is gebleken dat onze praktijk voldoet aan alle kwaliteitsnormen! Met dit kwaliteitskeurmerk bieden we u als onze patiënten een tastbaar bewijs dat wij verantwoorde reguliere huisartsenzorg leveren.

 

 

Vroeg ochtendspreekuur

Op maandag, dinsdag en donderdag is er een vroeg ochtendspreekuur. Op deze dagen is het mogelijk om vanaf 07.00 uur een afspraak te maken bij de huisarts.

 

Online inzage in medisch dossier

Sinds 1 juli 2020 heeft iedereen recht op online inzage in zijn of haar medisch dossier. Dit is mogelijk via MijnGezondheid.net. U kunt inzicht krijgen in bijvoorbeeld de onderstaande punten:

  • laboratoriumuitslagen
  • verslaglegging
  • overzicht medicatie
  • overgevoeligheden en bijzonderheden
  • documenten (zoals verwijsbrieven)

Kijk voor meer informatie op onze pagina Mijngezondheid.net of op https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/

 

Wijziging in uw gegevens

Mochten er wijzigingen in uw gegevens zijn bijvoorbeeld een ander adres of telefoonnummer, wilt u dit dan doorgeven aan de assistente of via ons e-mail adres huisartsenkoggeschip@hcdo.nl  Ook kunt u uw gegevens wijzigen in MijnGezondheid.net

 

NHG-praktijkaccreditering

Praktijkaccreditatie is een keurmerk van het NHG, het Nederlands Huisartsen Genootschap. De praktijk wordt beoordeeld op een zeer groot aantal kwaliteitspunten op het gebied van medisch handelen, praktijkvoering, organisatie en vernieuwing. Hiervoor zijn ook de patiënten enquêtes gebruikt. Hieruit worden verbeterplannen gemaakt, die dan weer getoetst worden door de NHG-commissie.

Praktijk Jonker is al sinds 2011 geaccrediteerd. Sinds januari 2015 is praktijk Tuynman ook geaccrediteerd. In 2021 is de accreditatie voor de praktijken Jonker en Tuynman vernieuwd.