Medische gegevens delen – Huisartsen Koggeschip – Colmschate
Header afbeelding
Huisartsen Koggeschip
Koggeschip 222 7429BG
Colmschate

Medische gegevens delen

Wie kan uw huisarts- en apotheekdossier bekijken?

Welke gegevens bewaren wij van u?
In uw dossier bewaren wij de volgende gegevens:

– Naam, adres, woonplaats
– Geboortedatum
– Geslacht
– Telefoonnummers en e-mail adressen
– Burgerservicenummer (BSN)
– Verzekeringsgegevens
– Medische gegevens, bijvoorbeeld over uw behandeling, doorverwijzingen en resultaten van onderzoek

Uw apotheek bewaart dezelfde gegevens, op de hierboven genoemde medische gegevens na. Wel bewaren zij medische gegevens zoals intoleranties, allergieën en chronische ziektes. Tevens bewaren zij gegevens over uw medicijnen en hulpmiddelen.

Waarom wisselen we medische gegevens uit?
Een ziekte, blessure of ongeval komt vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar terechtkomen in de spreekkamer van een onbekende arts, bij een andere apotheek of de spoedpost.  Dan is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts of apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan bijvoorbeeld zien welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen huisartsen, apotheken en ook ziekenhuizen graag medische gegevens met elkaar delen. Hierdoor krijgen we een completer beeld van uw medische situatie. Er zijn verschillende afspraken voor het uitwisselen van gegevens. Dat leest u hieronder.

De Spoedpost Deventer en Dienstapotheek Salland
De huisartsen en apothekers in Deventer e.o. vervangen elkaar als dat nodig is (waarneming). Een waarnemend huisarts kan als dat nodig is het dossier raadplegen dat uw eigen huisarts bijhoudt. Ook apothekers kunnen dossiers van elkaars patiënten inzien als ze voor elkaar waarnemen. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw huisarts of apotheker. Dit kan mondeling, maar u kunt ook het formulier gebruiken waarin u expliciet wél of géén toestemming geeft. Dit formulier staat op www.ikgeeftoestemming.nl

Het Deventer Ziekenhuis
Artsen in het ziekenhuis hebben nooit toegang tot uw dossier, omdat ze dan mogelijk teveel informatie zouden zien die niet relevant is voor uw specifieke behandeling. Ze kunnen wel toegang hebben tot het dossier van uw apotheek, maar alleen als zij u onder behandeling hebben. En dan alleen als u uw apotheek vooraf toestemming heeft gegeven om uw dossier beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dit kunt u regelen via hetzelfde formulier op www.ikgeeftoestemming.nl  Op het moment dat uw huisarts u verwijst naar een ziekenhuis, zal hij of zij de relevante gegevens uit uw dossier meesturen. Wij gaan ervan uit dat u dit ook belangrijk vindt en dat u hier geen bezwaar tegen hebt. Als u hier wel bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw huisarts.

Huisartsen kunnen omgekeerd wel het dossier raadplegen dat het Deventer Ziekenhuis over uw behandeling bijhoudt. Dit kunnen zij alleen van hun eigen patiënten. De huisarts kan daardoor rekening houden met de bevindingen van de specialist en de uitslagen van de onderzoeken. De huisarts kan niet alles zien, de aantekeningen van de specialist zijn niet inzichtelijk. Als u bezwaar heeft tegen de inzage door uw huisarts in uw dossier bij het Deventer Ziekenhuis, neem dan contact op met het Deventer Ziekenhuis. Overigens kunt u uw dossier ook zelf inzien via https://mijn.dz.nl

Uw toestemming geven
Vindt u het belangrijk dat andere zorgverleners u zo goed mogelijk helpen? De eenvoudigste manier om uw toestemming te registreren is via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. U moet uw huisarts en apotheek allebei apart toestemming geven. Wanneer u gebruik maakt van meerdere apotheken, moet u voor het delen van uw medicatiegegevens via het LSP, elke apotheek apart toestemming geven. Ook als u medicijnen haalt bij een politheek in een ziekenhuis is het belangrijk om daar toestemming te geven. Uw eigen apotheek en uw huisarts kunnen dan zien welke medicatie u van uw specialist heeft gekregen en daar rekening mee houden bij hun behandeling.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP)
Het LSP bewaart geen gegevens en slaat geen dossiers op. Het is een goedbeveiligd computernetwerk dat het mogelijk maakt om medische informatie beschikbaar te stellen en in te zien. Er wordt zorgvuldig vastgelegd wie uw dossiers hebben bekeken en wanneer. Uw huisarts en apotheek zien wie er in uw gegevens hebben gekeken en of dit terecht was. Dit kunt u zelf ook controleren. Wilt u meer weten over het geven van toestemming en het LSP, dan kunt ook kijken op de pagina Toestemming, dit staat in het menu onder Patiënteninformatie.

Ook op de website over het LSP www.volgjezorg.nl leest u hoe het LSP werkt, wie er toegang heeft tot uw gegevens en wie niet, hoe u toestemming geeft en hoe u delen van uw dossier kunt afschermen.